8wc834(A)DD

8wc834(A)DD
8wc834(A)DD
8wc834(A)DD
OR
SKU 8wc834(A)DD
Metal Type 18k White Gold