8wc773(A)DD

8wc773(A)DD
8wc773(A)DD
8wc773(A)DD
OR
SKU 8wc773(A)DD
Metal Type 18k White Gold