8wc701(B)DD

8wc701(B)DD
8wc701(B)DD
8wc701(B)DD
OR
SKU 8wc701(B)DD
Metal Type 18k White Gold