8wbIM215DD

8wbIM215DD
8wbIM215DD
8wbIM215DD
OR
SKU 8wbIM215DD
Metal Type 18k White Gold
Primary Stone Diamond