8wb1018dd

8wb1018dd
8wb1018dd
8wb1018dd
OR
SKU 8wb1018dd
Metal Type 18k White Gold
Primary Stone Diamond